Оригінальна література

План

1. Літописи як зразки історико-художніх творів. Своєрідність літописної форми.

2. Елементи художності у “Повісті минулих літ” — оповіді про засновників Києва, смерть Олега, білгородський кисіль, помсту Ольги древлянам.

3. Ораторсько-учительна проза: “Слово про закон і благодать” Іларіона, повчання Володимира Мономаха (близько 1117 р.).

4. “Галицько-Волинський літопис”. Загальна характеристика. Стійкість і мужність князя Данила в обставинах смертельної небезпеки.

5. Оповідь про євшан-зілля із Галицько-Волинського літопису. Роль описів і діалогу.

Основні поняття: літопис, проза, діалог.

СО 8

Давня українська література

План

1. Занепад української культури в період панування монголо-татар, загарбання українських земель сусідніми державами.

2. Піднесення культури, літератури, науки, освіти в епоху Відродження.

3. Поширення освіти, створення широкої мережі шкіл. Зародження і поширення книговидавничої справи в українських землях.

4. Острозька Біблія — найвидатніша пам’ятка книгодрукуванняXVI ст.

5. Мова давньої української літератури. Творчість українських письменників, які писали латиною, польською: Ю. Дрогобич, П. Русин, С. Оріховський.

Основні поняття: мова, культура, література.

СО 9

Українська література з ХIV до І пол. XVI століття

Шляхи розвитку української літератури XIV-I пол. XVI ст.

План

1. Історичні умови.

2. Розвиток культури.

3. Літературна мова.

4. Літописання .

5. Нові редакції Києво-Печерського патерика.

6. Перекладна література.

Основні поняття: літопис, ренесанс, балада, вірш-пісня.

СО 10

Українська література ІІ пол. XVІ-I пол. XVIІ ст.

Полемічна література

План

1. Загальна характеристика епохи.

2. Основні риси письменства даного періоду

3. Поняття "полемічна література", історія її виникнення та розвитку.

4. Літературна творчість найвизначніших українських письменників-полемістів до і після Брестської унії (Герасим Смотрицький, Христофор Філарет, Клирик Острозький, Мелетій Смотрицький, З.Копистенський).

5. "Пересторога" невідомого автора.

Основні поняття: полеміка, патріарх, конфесія, суперечка, апокрисис.

СО 11

Іван Вишенський

План

1. Світогляд письменника і його суперечливість.

2. Огляд послань до і після Брестської унії.

3. Художня майстерність І.Вишенського.

1. Традиції письменника в українській літературі і дослідження його творчості І.Я. Франком.

Основні поняття: унія, Псалтир, егоцентризм, філософія.СО 12

Творчість Григорія Сковороди

План

1. Огляд життя і творчості мислителя. Загальна характеристика філософських поглядів та естетичних засад.

2. Ідея спорідненої праці у філософському трактаті “Алфавит, или Букварь мира”. “Басни Харьковскія”.

3. Художня трансформація філософських ідей та педагогічних поглядів у байках “Пчела и Шершень”,“Кукушка и Косик”.

4. Лірика. Збірка “Сад божественных песней”. Тема та художні ідеї пісні 10-ї (“Всякому городу нрав і права”), її ритмічна своєрідність, засоби сатири, особливості мови. Алегорична і пряма мова, ритмічна своєрідність пісні 18-ї (“Ой ты, птичко жолтобоко”).

5. Трансформація біблійних образів у дусі проповіді самопізнання пісні 20-ї (“Кто сердцем чист и душею”). Майстерність використання автором риторичних засобів.

Основні поняття: лірика, сатира, алегорія, байка.

СО 13


6083738129961290.html
6083786028704312.html
    PR.RU™